la presència del ganxet, a part de les oliveres, a la Sabina


la visita a la Sabina
al gener
vaig observar
la presència dels camps oliveres
i del ganxet
al paisatge,
sobretot a les finestres
i una imatge,
d'una dona teixint a la plaça de Bocchignano

penso
que algunes d'aquestes dones
potser també
estan teixint pel projecte.