idea i procésLa proposta parteix d’una forta voluntat de revisar la vida quotidiana des de les arts plàstiques, a través de l'interès de treballar amb la naturalesa, la ritualització de les feines agrícoles així com les de l'àmbit domèstic.
Vincular l’espai públic i el privat.
Centrant-me amb dos tipus de treballs artesanals, el teixir i la recol•lecció de les olives, ambdós associats al món femení.

El teixir, construir amb les mans, entrellaçar fils per crear una cobertura, una xarxa, relacionar i vincular.

Les olives i l’oli, aliments mediterranis i altament reconeguts per a la producció pròpia de la zona de la Sabina, Itàlia.

La peça consisteix en construir un gran tapete a partir de mòduls quadrats (20x20cm) (100 mòduls) fets a ganxet que al cosir-los entre ells crearan una unitat. S’elaborarà amb la participació de les persones de la regió de Sabina i Catalunya amb l’objectiu de fer una única peça de creació i autoria col•lectiva. La peça, tapete, anirà suspesa de les branques de l’olivera, talment com si fos una xarxa per recollir olives.

Teixint la terra. Tessendo la terra


La presente proposta parte da una forte volontà di riesaminare la vita quotidiana partendo dalle arti plastiche,
attraverso l’interesse per il lavoro con la natura, per il rituale dei lavori agricoli e allo stesso tempo quelli domestici.
Unire lo spazio pubblico a quello privato. E allo stesso modo mettere in relazione due tipi di lavoro artigianale,
la tessitura e la raccolta delle olive, entrambi correlati al mondo femminile.

L’opera consiste nel realizzare un grande tappeto a partire da alcuni moduli quadrati (20x20 cm)(100 moduli)
lavorati all’uncinetto e assemblati in maniera tale da creare un corpo unico.
Essa verrà realizzata con la partecipazione della gente della regione della Sabina e della Catalogna,
con l’obiettivo di creare un’opera d’invenzione collettiva. Il tappeto verrà appeso poi sui rami d’ulivo,
come se fosse una rete per raccogliere le olive.

Tessendo la terra. Teixint la terra

traduzzione Morena Dimaria